Om cookies och datalagring

Cookies

Den här webbplatsen använder sig inte av cookies.

Datainsamling

Allt vi gör, är att för egen räkning hålla ett kundregister. Vilket är tillåtet enligt GDPR utan att man som kund måste godkänna någonting.

Tänkvärt är att alla de företag som kräver ett godkännande för lagring och hantering av personuppgifter, har mer långtgående planer på hur dina personuppgifter kommer att användas än vad vi har.

Varukorgen och ifyllda adressuppgifter

Varukorgen och ifyllda adressuppgifter hanteras initialt helt och hållet lokalt i webbläsaren. Ingen information skickas någonstans överhuvudtaget, förrän man väljer att gå vidare i beställningsprocessen. Ifyllda adressuppgifter är åtkomliga lokalt i datorn i högst 4 veckor.

Lite allmänt

Vi bestämde redan i starten av denna verksamhet, att vi inte ville använda kommersiellt tillgängliga plattformar för web-shop och betalningslösningar. Vi har gjort detta själva.

Detta innebär i huvudsak tre saker:

  1. Din betalning kommer inte att hanteras av ett företag vars huvudsakliga affärsidé är att på olika sätt fördröja leveransen av själva fakturan, så att möjligheten att fakturera förseningsavgifter, dröjsmålsränta, inkassokostnader etc. uppstår.
  2. Att våra kunder inte behöver drabbas av störande popup meddelanden typ "Vi bryr oss om din integritet etc. etc."
  3. Vi har ett ganska begränsat antal betalningsmöjligheter.