G-112

G-112 är en automatisk grindöppnare avsedd för att efter önskad tid kunna öppna upp till en ny hage. Denna modell har dubbla rep, och är framtagen för att fungera extra bra för hästar av alla storlekar.

Tiden kan ställas in på upp till 6 eller 12 timmar, och det gör man genom att vrida upp precis som man gör på en gammal äggklocka. Sedan fäster man de båda grindhantagen. Klart!

Tack vare att timern är mekanisk slipper man batterier som behöver bytas, och kablar som ska kopplas. Produkten kan användas för både höger- eller vänsteröppning. Ett snabbfäste gör att man mycket enkelt kan ta in timern.

Upprullaren är i form av ett block med en tyngd som effektivt drar in hela grinden. Tyngden är en vanlig 5 liters plastdunk som fylls med vatten och eller sand.

Vi har utvärderat ett antal andra lösningar, allt från elastiska el-rep och fjädergrindar till fjäderupprullare med olika bromsar. Men antingen har indragningen av grinden blivit för snabb, så att anordningen slagit sönder sig själv. Eller så har det helt enkelt blivit för dyra lösningar.

Vår princip med block och tyngd ger en kraftig upprullare med lagom indragningshastighet till ett mycket lågt pris. Grindöppningen kan med denna princip bli upp till 3.3 m.

G-112 levereras komplett med följande delar:
  • Timer
  • Block och tyngd
  • Monteringsskruvar
  • Isoleringshylsor och distanser.
  • Elrep och fördelningsrör.
  • Grindhandtag
  • Magnetfäste
  • Ringisolatorer
  • Bruksanvisning

Installationen är enkel. Timern skruvas med ett snabbfäste i ena grindstolpen med två skruvar. 40 cm nedanför skruvas en magnetplatta fast för det nedre grindhandtaget. På andra sidan grindöppningen sätts två isolatorer på en stople, och upprullaren på nästa stolpe.

Pris 6 timmarsvariant:
2138 exklusive moms
Pris 12 timmarsvariant:
2237 exklusive moms