G-11

G-11 är en automatisk grindöppnare avsedd för att efter önskad tid kunna öppna upp till en ny hage. Tiden kan ställas in på upp till 6 eller 12 timmar, och det gör man genom att vrida upp precis som man gör på en gammal äggklocka. Sedan sätter man fast grindhantaget på timerns krok. Klart!

Tack vare att timern är mekanisk slipper man batterier som behöver bytas, och kablar som ska kopplas. Produkten kan användas för både höger- eller vänsteröppning. Ett snabbfäste gör att man mycket enkelt kan ta in timern.

Upprullaren är i form av ett block med en tyngd som effektivt drar in hela grinden. Tyngden är en vanlig 5 liters plastdunk som fylls med vatten och eller sand.

Vi har utvärderat ett antal andra lösningar, allt från elastiska el-rep och fjädergrindar till fjäderupprullare med olika bromsar. Men antingen har indragningen av grinden blivit för snabb, så att anordningen slagit sönder sig själv. Eller så har det helt enkelt blivit för dyra lösningar.

Vår princip med block och tyngd ger en kraftig upprullare med lagom indragningshastighet till ett mycket lågt pris. Grindöppningen kan med denna princip bli upp till 3.3 m.

XCG-11

G-11 levereras komplett med följande delar:
  • Timer
  • Block och tyngd
  • Monteringsskruv
  • Isoleringshylsor och distanser
  • Elrep
  • Grindhandtag
  • Bruksanvisning

Installationen är enkel. Timern skruvas med ett snabbfäste i ena grindstolpen med två skruvar. I andra grindstolpen fäster man upprullaren med endast en skruv.

Pris 6 timmarsvariant:
1481 exklusive moms
Pris 12 timmarsvariant:
1581 exklusive moms